Zapraszamy do składania ofert na obsługę imprezy plenerowej Militariada 2024 organizowanej w dniach 15-16 czerwca 2024 r. w zakresie gastronomii.

Oferty można składać do poniedziałku 25 marca 2024 r. do godz. 12.00.

Więcej informacji w plikach poniżej:

ZAPYTANIE OFERTOWE – GASTRONOMIA

Załącznik nr 1 -Formularz ofertowy
Załącznik nr 2 – Oświadczenie spełniania warunków
Załącznik nr 3 – Oświadczenie o dysponowaniu zasobami
Załącznik nr 4 – Wykaz zrealizowanych usług
Załącznik nr 5 – Wykaz narzędzi gastronomicznych
Załącznik nr 6 – Oświadczenie spełniania warunków
Załącznik nr 7 – Wzór umowy