Uczestnicy zgłaszają się w trzech kategoriach wiekowych:

I KATEGORIA: przedszkolaki oraz uczniowie klasy „0”

II KATEGORIA: uczniowie Szkół Podstawowych klas I – III

III KATEGORIA: uczniowie Szkół Podstawowych klas IV – VIII

Każdy uczestnik może przedłożyć jedną pracę płaską (kategoria I format A4, kategoria II i III format A3) wykonaną samodzielnie w dowolnej technice podpisaną na odwrocie imieniem i nazwiskiem. Do każdej pracy należy dołączyć wypełnioną kartę zgłoszenia. Karty uczestnictwa do odbioru w bibliotece Oddział  dla Dzieci lub do pobrania na stronie Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie.

Termin składania prac upływa 23 kwietnia 2024 r. (wtorek). Pracę wraz z wypełnioną kartą zgłoszenia oraz klauzulą informacyjną będącą załącznikiem do regulaminu należy dostarczyć do Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Nowa Dęba Oddział dla Dzieci w godzinach pracy biblioteki. Szczegóły konkursu dostępne w załączonym regulaminie.

Zapraszamy serdecznie do udziału.