Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba

Orkiestra Dęta powstała w 1950 r. z inicjatywy ośmiu miejscowych muzyków - członków zespołów muzycznych grających na zabawach, festynach i weselach na terenie okolicznych miejscowości.

 

W 1952 r. orkiestra powiększyła swój skład osobowy, a patronat nad jej działalnością objęły Zakłady Metalowe im. Tomasza Dąbala. W 1954 r. orkiestra liczyła 22 osoby. Należy wspomnieć, że w owym czasie była jedynym zespołem działającym na terenie powiatu tarnobrzeskiego i brała udział w uroczystościach powiatowych.

 

W latach 1958-1959 funkcję dyrygenta pełnił Stanisław Biela. Na srebrny jubileusz w 1975 r. orkiestra przygotowała koncert pod kierunkiem kapelmistrza Władysława Bobera. Liczyła wtedy 29 osób. Z pierwszego składu orkiestry podczas koncertu wystąpili Jan Róg, Jakub Radek oraz Józef Baracz (w którego mieszkaniu w początkowym okresie działalności odbywały się próby). Należy wymienić jeszcze nazwiska takie jak Aleksander Wróbel i Jan Wyparło. Na kolejne lata działalności orkiestry funkcję kapelmistrz powierzono Władysławowi Boberowi. W tym czasie pozyskano nowych muzyków, zakupiono sporo instrumentów, nowe mundury i efektowne kostiumy, dla werblistek. Zwiększono i urozmaicono repertuar. Orkiestra z udziałem wokalistów i instrumentalistów wykonywała utwory estradowo-rozrywkowe, okolicznościowe oraz marsze.

 

Ukoronowaniem 25-letniej pracy orkiestry było przyznanie jej przez Zarząd Główny Chórów i Orkiestr Srebrnej Odznaki Honorowej. W latach 1975-1980 skład zespołu powiększył się do 45 osób, w tym 5 solistów.

 

Lata 1975 - 1990 to najważniejszy okres w dziejach orkiestry. Liczne sukcesy m.in. w Jarosławiu, Nowym Sączu, Rzeszowie, Łańcucie, Nowej Sarzynie i Tarnobrzegu postawiły zespół w czołówce najlepszych. Bardzo ważnym wydarzeniem w życiu artystycznym orkiestry było seminarium pokazowe dyrygentów orkiestr dętych Polski południowo-wschodniej, zrzeszonych w PZChiO. Cały proces dydaktyczny seminarium został oparty na pracy z Orkiestrą Dętą z Nowej Dęby. Orkiestra została laureatką Złotej Odznaki Honorowej PZChiO. Doskonaląc swój warsztat pracy, stawała się nieodzownym elementem obchodów uroczystości zakładowych, państwowych i środowiskowych.

 

Od 1999 r. orkiestra działa pod patronatem Samorządu Miasta i Gminy Nowa Dęba i jest jedną z form pracy Samorządowego Ośrodka Kultury jako Orkiestra Dęta Miasta i Gminy Nowa Dęba.

 

W roku 2008 kapelmistrzem i dyrygentem orkiestry został Marek Kosior, a w roku 2010 orkiestra obchodziła jubileusz 60 lecia istnienia. Muzycy otrzymali najwyższe odznaczenia przyznawane przez  PZCHiO. Orkiestra liczy około 25 muzyków występuje uświetniając uroczystości państwowe, kościelne, posiada bogaty repertuar utworów rozrywkowych. Niedawno muzycy orkiestry zostali wyposażeni w nowe mundury i czapki, nawiązujące kolorystycznie do barw gminy.

 

Obecnie Kapelmistrzem Orkiestry Miasta i Gminy Nowa Dęba jest Joanna Dryka.

 

PRÓBY ORKIESTRY DĘTEJ:

czwartek, godz. 16:00-18:00 - wejście od strony parku (Izba Pamięci)

prowadzenie: Joanna Dryka

Repertuar Kina

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 10:00-21:30

niedziela 14:00-21:30