Młodzieżowa Orkiestra Dęta w Chmielowie

Historia Orkiestr Dętych w Chmielowie

 

Pierwsza orkiestra dęta w parafii w Chmielowie powstała w 1925 r. Proboszczem był wtedy ks. Stanisław Władyka, który zakupił instrumenty. Założył i wyszkolił orkiestrę, licząca około 70 osób. Orkiestra grała zamiast organów na nabożeństwach i uroczystościach kościelnych. Kapelmistrzem tej orkiestry był rodak - Jan Biela.

 

Z początkiem lat trzydziestych, kierownik szkoły w Chmielowie Fabian Dura, uczył  gry  na  instrumentach przekazanych przez  proboszcza, pełniąc jednocześnie funkcje dyrygenta. Była to w historii Chmielowa druga orkiestra szkolno-­parafialna licząca około 30 osób.

 

Jako największa w dawnym powiecie tarnobrzeskim orkiestra dęta, zaczęła odnosić liczne sukcesy. Grając na ogólnopolskich dożynkach w Spale/koło Warszawy, zajęła I miejsce wśród orkiestr Rzeczypospolitej Polskiej. Orkiestra koncertowała również we Lwowie. Pod koniec lat trzydziestych kapelmistrzem został dawny członek orkiestry pan Wojciech Kosmala. Patronat nad orkiestrą  objęli - ks. proboszcz Władyka oraz Pan Kierownik Dura.

 

Po II Wojnie Światowej orkiestra wznowiła swą działalność a dyrygentem oraz kapelmistrzem został ponownie Wojciech Kosmala. Orkiestra ponownie stała się najliczniejszą i najważniejszą orkiestrą dętą w Powiecie Tarnobrzeskim.

 

Z początkiem lat sześćdziesiątych, przy KiZPS „Siarkopol” została powołana Dęta Orkiestra Górnicza, wówczas około 10-ciu członków orkiestry z Chmielowa wstąpiło do orkiestry górniczej w Tarnobrzegu. W Chmielowie były podejmowane jeszcze próby tworzenia orkiestry jednak wszystkie zakończyły się niepowodzeniem. 

 

 

Dopiero w 2007 r. po raz kolejny, podjęto próbę odnowienia orkiestry.

 

Inicjatorami byli Proboszcz ks. Józef Rogowski, ks. Leszek Chamerski, Władysław i Mirosława Godek oraz Marek Kosior, który jest jedynym nauczycielem gry na instrumentach oraz dyrygentem i kapelmistrzem w orkiestrze.

 

Część instrumentów ofiarowali mieszkańcy Chmielowa, mieszkający nawet poza granicami kraju. Rozpoczął się czas wytężonej pracy kapelmistrza Marka Kosiora i młodych muzyków która przyniosła efekty, orkiestra dała pierwszy koncert w pasterkę jeszcze 2007 roku (koncert odbył się w kościele parafialnym w Chmielowie a drugi koncert jaki dała nasza orkiestra miał miejsce 8 grudnia 2008r. w Domu Kultury w Nowej Dębie. Od tej pory orkiestra rozpoczęła koncertowanie nie tylko na terenie naszej miejscowości, lecz na terenie gminy i powiatu tarnobrzeskiego.

 

Obecnie Kapelmistrzem jest Joanna Dryka.

 

Repertuar Kina

PT KINO NIECZYNNE

 

SO

KINO NIECZYNNE

 

NI

KINO NIECZYNNE

 

WT KINO NIECZYNNE

 

ŚR

KINO NIECZYNNE

 

ceny biletów » ZAPOWIEDZI »

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 10:00-21:30

niedziela 14:00-21:30