Niedziela, 28 lutego 2021

Podziękowanie Dyrektora SOK na koniec kadencji

Szanowni Państwo,

W związku z moim przejściem od dnia 1 marca 2021 r. na stanowisko zastępcy dyrektora Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie, który jest instytucją kultury Województwa Podkarpackiego, i z którego to powodu zrezygnowałem kierowaniem w SOK, chciałbym poniżej dodać kilka akapitów, do artykułów, które ukazały się w portalu internetowym naszej gminy, a są częścią tekstu umieszczonego w wystawie przygotowanej z okazji 25-lecia działalności kulturalnej Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie, którym miałem przyjemność i zaszczyt kierować od 1 października 2009 r. do dnia dzisiejszego, czyli 28 lutego 2021 r. Na końcu artykułu chcę przekazać również krótkie podziękowania.

 

Ważniejsze inicjatywy cykliczne

W 2010 r. SOK został jednym z sześciu założycieli Uniwersytetu Trzeciego Wieku w Nowej Dębie, dla którego stał się główną bazą lokalową i podstawą działalności.

Od 2013 roku dla trzech najważniejszych mecenasów naszej kultury gminnej, którzy w sposób szczególny przyczynili się do krzewienia kultury na naszym terenie, wręczane są statuetki „Mecenasa Kultury”. W tym czasie statuetki otrzymali: Eugeniusz Andrusiewicz – dyrektor firmy Elektromontaż w Mielcu, Ryszard Jania – prezes zarządu spółki Pilkington, Jerzy Sudoł – starosta tarnobrzeski, Bogdan Romaniuk – wicemarszałek Województwa Podkarpackiego, Sławomir Litwin – prezes zarządu Zakładów Chemicznych „Siarkopol”, Leszek Pabian – prezes zarządu Zakładów Metalowych „Dezamet”, Władysław Ortyl – marszałek Województwa Podkarpackiego, Grzegorz Niedzielski – prezes zarządu Zakładów Metalowych „Dezamet”, Mirosław Pluta – poseł na Sejm RP, Zbigniew Chmielowiec – poseł na Sejm RP, ks. Józef Rogowski – proboszcz parafii w Chmielowie, ks. Eugeniusz Nycz – proboszcz parafii p.w. Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie,  ks. Mieczysław Wolanin – proboszcz parafii p.w. Matki Bożej Królowej Polski w Nowej Dębie, Rafał Weber – poseł na Sejm RP i wiceminister Infrastruktury, Markus Sieger – prezes zarządu spółki „Polpharma”, Marta Półtorak – właścicielka spółki „Marma”, Tomasz Wawrzkowicz – prezes zarządu Zakładów Metalowych „Dezamet”, Paweł Walko – dyrektor fabryki leków „Polpharma”, Janusz Żywiec – prezes zarządu spółki CAV Aerospace. Ze względu na panującą epidemię w 2020 r. statuetek nie przyznano.

W 2014 roku zainaugurowany został „Festiwal muzyki kameralnej i organowej Margaritae Baroci”. W 2013 r. SOK sięgnął po unijne fundusze na pierwszą edycję Festiwalu i udało się go zorganizować od początku 2014 roku a w kolejnych latach główne finansowanie zapewniał już Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Narodowe Centrum Kultury. Festiwal ma swoją publiczność, która w 2020 roku dopisywała nawet w czasie wprowadzonego stanu epidemii (rząd zmniejszył w okresie wakacyjno-jesiennym ograniczenia epidemiczne, dzięki czemu możliwa była realizacja Festiwalu z udziałem publiczności). Ubiegłoroczna, siódma edycja, była wyjątkowa ze względu na wiele ważnych rocznic jakie były 2020 roku obchodzone. Przypadła setna rocznica „Cudu nad Wisłą”, bitwy naszych przodków z bolszewickim najeźdźcą o Warszawę i Polskę, która stała się symbolem niepodległej Rzeczypospolitej. Świętowaliśmy setną rocznicę narodzin największego z Polaków – Karola Wojtyły: artysty, poety, aktora, animatora młodzieży, wykładowcy akademickiego, świadka okrucieństw II wojny światowej i wreszcie świętego Papieża Jana Pawła II, bez którego Polska nie wyrwałaby się ze szponów komunizmu. Obchodzono 40. rocznicę powstania NSZZ „Solidarność”. W czerwcu miała się także dokonać beatyfikacja Prymasa Tysiąclecia, sł.b. Stefana kard. Wyszyńskiego, odłożona ze względu na epidemiczne obostrzenia. Pamięci tych wielkich postaci i wydarzeń poświęcona została część koncertów Festiwalu. W siódmej – międzynarodowej – edycji wybrzmiało dziewięć koncertów. Rozpoczęta została 1 września spektaklem patriotyczno-muzycznym „Cud i już” poświęconym 100. rocznicy „Cudu nad Wisłą”, w czasie którego z dorosłymi artystami wystąpiła dwójka dzieci. Jak dotąd były najmłodszymi wykonawcami Festiwalu. W Chmielowie odbył się koncert na organy i skrzypce, gdzie niemieccy muzycy zagrali letnią muzykę barokową i romantyczną. W Cyganach wysłuchaliśmy koncert na organy i skrzypce. Z okazji 40. rocznicy powstania NSZZ „Solidarność” w Nowej Dębie koncert na harfę i skrzypce wykonał polsko-brazylijski „Duet Harplino”. W święto Archaniołów w Alfredówce koncert na dudach szkockich wykonał szkocki artysta, będący pierwszą w świecie osobą, która ukończyła studia muzyczne w kierunku tego instrumentu. W październiku w kościele Matki Bożej w Nowej Dębie wybrzmiał m.in. „Stabat Mater” A.Vivaldiego oraz przed publicznością zadebiutowała16-letnia organistka z Krakowa. W SOK odbyły się dwa koncerty edukacyjne na zespół kameralny. Na zakończenie Festiwalu 16 października w kościele Podwyższenia Krzyża Świętego w Nowej Dębie wybrzmiał koncert oratoryjno-symfoniczny z „Glorią” A.Vivaldiego oraz utworami do słów św. Jana Pawła II, wykonany przez solistki Opery Krakowskiej, Krakowską Orkiestrę Radiową oraz Chór Absolwentów „Kanon” I Liceum Nowodworskiego w Krakowie.

 

Kino

Dzięki zakupieniu przez Gminę Nowa Dęba w 2011 r. cyfrowego systemu kinowego z projektorem 3D, reaktywowana została działalność Kina „Metalowiec”, które jeszcze przed epidemią działało przez pięć dni w tygodniu wyświetlając co najmniej dwa seanse dziennie. Wyświetlane filmy, w znacznym stopniu były pozycjami premierowymi a niekiedy i przedpremierowymi, co sprawiało, że nowodębskie kino stało w jednym w szeregu z kinami z największych miast naszego regionu, nawet tych sieciowych.

 

Projekty

W ciągu ostatnich dziesięciu lat SOK zrealizował kilkadziesiąt projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Narodowego Centrum Kultury, Biura Programu Niepodległa, Biblioteki Narodowej, Samorządu Województwa Podkarpackiego. W sumie, samych dotacji od wymienionych instytucji udało się pozyskać prawie milion złotych, co na możliwości takiej instytucji kultury jest wynikiem bardzo zadowalającym. Do tego należy doliczyć kolejne kilkadziesiąt tysięcy rocznie, które pozyskiwano od instytucji powiatowych i wojewódzkich, sponsorów z firm sektora prywatnego a także w formie poza pieniężnej, np. w formie spektakli. Jednocześnie SOK od kilku lat corocznie wypracowywał z własnej działalności kilkaset tysięcy złotych, które przeznaczane były na rozwój i organizację podstawowej działalności jednostki w zakresie organizowania życia kulturalnego gminy.

 

Zakończenie

W tak dużym streszczeniu (uwzględniając tych kilka artykułów w całość) niestety nie da się przedstawić wszystkich aspektów wieloletniej działalności Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie. Także wybrane do wystawy fotografie nie oddają całego spektrum aktywności SOK. Gdyby jednak ktoś chciał wnikliwie poznać historię nowodębskiej instytucji kultury, te brakujące informacje może uzupełnić korzystając z rocznych kronik prowadzonych i przechowywanych w Domu Kultury.

Myślę, że to nie koniec mojej aktywności kulturalnej w Nowej Dębie, bowiem jako wicedyrektor Wojewódzkiego Domu Kultury w Rzeszowie będę wspierał działalność tej instytucji i jej dyrektora w całym Województwie Podkarpackim, więc mam nadzieję, również w Nowej Dębie.

Wszystkim odwiedzającym wystawę i Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie wraz z Filiami życzę, by odkrywali jak najwięcej naszej lokalnej kultury, tradycji i historii oraz by sami – jeśli jeszcze tego nie robią – zaczęli tę kulturę budować, tradycje kultywować a historię tworzyć.

 

 

PODZIĘKOWANIA

Jest taka tradycja, że przy zmianie pracy wysyła się maile, albo sms’y ale ja nie do wszystkich, których tu wymienię mam taki kontakt, więc zrobię to mniej tradycyjnie, bo też charaktery Pracowników instytucji, którą jeszcze kilkadziesiąt minut kieruję zobowiązuje mnie do nieszablonowego podejścia:

·         Na samym początku chcę podziękować Bogu Jedynemu w Trójcy Świętej za prawie dwanaście lat błogosławieństwa w pracy dyrektora SOK. Chwile trudne przeplatały się z przyjemnymi a jednak nigdy nie wydarzyło się nic złego, z czego nie wyszło by jakieś dobro.

·         Za widoczną opiekę w związku z powyższym dziękuję też Najświętszej Maryi Pannie, Królowej Polski i Patronce mojej parafii, na której terenie położona jest siedziba SOK.

·         Za wspieranie mnie w wielu sytuacjach, zarówno radosnych jak i wytężonej pracy, za wyrozumiałość gdy nie było mnie przy nich, bo akurat byłem w pracy, dziękuję mojej najwspanialszej najbliższej Rodzinie – najlepszej Żonie Małgosi i cudownym Dzieciom Aleksandrze, Agnieszce, Rafałowi, Szymonowi i Ani oraz Mamie.

·         Nie byłoby tych podziękowań, gdyby nie ryzyko, jakie w 2009 r. podjął Burmistrz Wiesław Ordon, powierzając to odpowiedzialne stanowisko 25-latkowi. Dlatego dziękuję Ci Panie Burmistrzu za szansę, dzięki której wszystko później tak się poukładało. Nasza współpraca, można powiedzieć, była usłana różami, co sprawiło, że odebrałem dzięki niej lekcję życia samorządowego, co też przełożyło się na ogromny doświadczenia w różnych aspektach życia. Dzięki temu, śmiało mogę podejmować dalsze wyzwania. Tu też podziękowania należą się pani Sekretarz i Skarbniczkom.

·         Specjalne podziękowania składam dla Pracowników SOK, z którymi przez wiele lat miałem przyjemność współpracować w krzewieniu kultury na terenie naszej Małej Ojczyzny.

·         Dzięki swojej pracy na rzecz krzewienia i wspierania działalności kulturalnej w Gminie Nowa Dęba przyczynili się do rozwoju naszej lokalnej społecznościw jednym z najważniejszych aspektów życia, jakim właśnie jest szeroko pojęta kultura. Cieszę się, że mieliśmy możliwość współpracować i wzajemnie sobie pomagać. Jestem pewien, że bez ich wielu talentów i zaangażowanej pracy, często wymagającej wykonania w dniu gdy nasi najbliżsi chcieliby z nami świętować w domu,wiele uroczystości gminnych i ogólnopolskich, które organizowaliśmy, nie miałoby tak niezwykłego charakteru. Wymienię tylko obecnych etatowych współpracowników – Magdę Kupiec, Agnieszkę Wolską, Ewę Kieliszek, Patrycję Jeż, Sławka Gurdaka, Halinę Ordon, Justynę Motykę, Elę Majcher, Małgorzatę Tręlę, Krystynę Gurdak, Kamila Hinzmanna, Małgorzatę Guściorę, Halinę Bańkę, Marzenę Urbaniak i Szymka Suskiego – ale jednocześnie w pamięci mam tych którzy pracują w SOK na zleceniach (na czele z Michałem Wolskim i Joaśką Dryką), tych, którzy są już na zasłużonej emeryturze lub czekają na nas tam, gdzie nieustannie trwa wielka impreza.

·         Dziękuję Księżom Proboszczom z terenu naszej gminy, z którymi najczęściej miałem możliwość współpracować: Mieczysławowi Wolaninowi, Eugeniuszowi Nyczowi, Józefowi Rogowskiemu i Krzysztofowi Kuładze i Henrykowi Królowi. Kiedy tylko wychodziliśmy z inicjatywą oni odpowiadali pozytywnie, i tak samo działało to w drugą stronę. Dziękuję ks. Pawłowi Bieleckiemu za wspaniałą liturgię srebrnego jubileuszu SOK.

·         Gorące podziękowania kieruję na ręce wyżej wymienionych Mecenasów Kultury, z Posłem na Sejm RP Zbigniewem Chmielowcem na czele wspierającym SOK aktywnie w instytucjach państwowych i ministerstwach, a także z Marszałkami: Władysławem Ortylem i Bogdanem Romaniukiem – za każde ich wsparcie, które liczę, że dla SOK dalej pozostanie. Serdeczne dzięki składam na ręce Starosty Tarnobrzeskiego Jurka Sudoła, z którym w sferze kultury wiele już zrobiliśmy i pewnie jeszcze wiele zrobimy. Dziękuję Adamowi Szurgocińskiemu, Ryśkowi Janczykowi, Alicji Suskiej, Magdzie Gerbie, Piotrkowi Pastule i wielu innym osobom z różnych środowisk szeroko pojętej kultury, na czele z Harcerzami z Nowej Dęby i Tarnowskiej Woli oraz Strzelcami. Dziękuję Cyganiankom, Bielowiankom, Gospodyniom z Sołectw, Osobom związanym z drużyną Mażoretek „Diament” i Młodzieżowej Orkiestry Dętej, którzy zakładali i prowadzili zespół na czele z p. Grażyną Koper i mężem. Dziękuję Seniorom ze wszystkich naszych zespołów. I wszystkim, z którymi mieliśmy okazję współpracować.

·         Na koniec dziękuję Radnym wszystkich kadencji Rady Miejskiej, z którymi miałem większą lub mniejszą przyjemność pracować. Szczególnie dziękuję Helenie Tłustej, Stanisławowi Skiminie, Marianowi Tomczykowi, Wojciechowi Serafinowi, Andrzejowi Wołoszowi i innym przyjaznym duszom z RM dla nowodębskiego SOK-u. Pamiętam w podziękowaniach też o tych (Radnych i nie-Radnych), którzy do moich inicjatyw podchodzili „przyjaźnie inaczej” – to dzięki Waszemu uporowi w wysiłkach kreowania wirtualnej – i nie tylko – rzeczywistości, mam dziś siłę i odwagę, by sprostać wyzwaniom, jakie czekają na mnie w przyszłości. Niech Wam wszystkim Bóg wynagrodzi ze swojej obfitości!

Znacie mnie, więc pewnie wiecie, że te podziękowania są dla Was „od serca”, ale pamiętajcie, że są też po to, byście mnie (niekoniecznie wszyscy) wspierali dalej, zapraszając do współpracy z Nową Dębą Wojewódzki Dom Kultury, podsyłając mi różne pomysły jak do tej pory i dalej kultywując to, co jako jedyne pozostanie po nas, za oby jak najwięcej lat. Niech moc będzie z Nami ;)

 

Z pozdrowieniami,

Krystian Rzemień, dyrektor SOK

lista aktualności

Repertuar Kina

PT KINO NIECZYNNE

 

SO

KINO NIECZYNNE

 

NI

KINO NIECZYNNE

 

WT KINO NIECZYNNE

 

ŚR

KINO NIECZYNNE

 

ceny biletów » ZAPOWIEDZI »

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 10:00-21:30

niedziela 14:00-21:30