Środa, 01 maja 2019

Informacja dyrektora SOK dot. protokołu Komisji Rewizyjnej odczytanego podczas VII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie

W związku z przedstawionym podczas VII Sesji Rady Miejskiej w Nowej Dębie protokołem z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie  (dalej RM) dotyczącej: przeglądów gwarancyjnych przebudowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w zakresie schodów, tarasu i elewacji zewnętrznej budynku zaistniała sytuacja, w której zniesławione zostało dobre imię Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie (dalej SOK), dyrektora oraz pracowników instytucji. Protokół odnosi się głównie do faktów i dokumentów, które przedstawiane były podczas kontroli w SOK, odbywającej się w dniu 12.03.2019 r. od godz. 14:00. Protokół został odczytany przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej (dalej KR) Marka Kopcia podczas obrad KR w dniu 22.03.2019 r.

 

Biorąc pod uwagę treść, jaka została zawarta w protokole KR przyjętym przez KR w dniu 22.03.2019 r. oraz to co nie zostało w tym protokole uwzględnione, a co wymaga korekty w obliczu przedstawionych informacji dowodowych, na podstawie §91. Statutu Gminy Nowa Dęba, reprezentując SOK, dyrektor odmówił podpisania protokołu (protokołu nie podpisał również Burmistrz Nowej Dęby). Zgodnie ze statutem Gminy Nowa Dęba w ciągu trzech dni kalendarzowych należało przekazać KR pisemne wyjaśnienie przyczyn odmowy podpisania protokołu i taki dokument z obszernymi uwagami i uzasadnieniem w dniu 25.03.2019 r. został złożony do przewodniczącego KR.

 

Na wniosek przewodniczącego KR na marcowej sesji RM radni zdecydowali o odłożeniu odczytania protokołu na sesji ze względu na konieczność zapoznania się KR z uwagami dyrektora SOK oraz Burmistrza do protokołu.

 

Jednak w dniu 29.04.2019 r. podczas VII Sesji RM protokół został odczytany w formie nie uwzględniającej wniesionych uwag, co więcej, przewodniczący KR nie odczytał wniesionych do protokołu uwag, ani też nie umożliwił odczytania tych uwag. Również przewodniczący RM zadeklarował po odczytaniu protokołu, że na koniec sesji będzie możliwość dyskusji nad protokołem jednak ostatecznie nie dopuścił do takiej możliwości.

Nagranie pod adresem: https://www.youtube.com/watch?v=KxCh9flCaDc

W nagraniu: 51min.12sek. oraz 2godz.30min.15.sek.

 W wyniku tych działań przewodniczących KR i RM doszło do upublicznienia treści przedstawianych wyłącznie przez jedną ze stron sprawy, bez możliwości przedstawienia uwag w odpowiedzi na te treści przez stronę drugą.

 

Niestety takie działania nie spełniają nawet najniższych standardów demokratycznych w debacie publicznej nad sprawą, w związku z tym zdecydowałem o upublicznieniu dokumentów w Internecie, by każdy kto zechce mógł sobie wyrobić zdanie o rzetelności protokołu KR.

Klikając w poniższy link

https://photos.app.goo.gl/v5V1jyNN7YRyiMuQ8

można przeglądać galerię, gdzie zamieszczony jest dokument „WYJAŚNIENIE PRZYCZYN ODMOWY PODPISANIA PROTOKOŁU z kontroli problemowej Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Nowej Dębie dotyczącej: przeglądów gwarancyjnych przebudowy Samorządowego Ośrodka Kultury w Nowej Dębie w zakresie schodów, tarasu i elewacji zewnętrznej budynku”

oraz „PROTOKÓŁ Z KONTROLI PROBLEMOWEJ KOMISJI REWIZYJNEJ RADY MIEJSKIEJ W NOWEJ DĘBIE” - jest to jedyna wersja papierowa (dlatego tylko taką można było udostępnić) w posiadaniu SOK, otrzymana 22.03.2019 r. w trakcie odczytania protokołu przez przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przed odniesieniem się dyrektora SOK i burmistrza Nowej Dęby do protokołu i przekazana przed podpisaniem protokołu przez członków Komisji Rewizyjnej. Fotografie zawierają notatki nanoszone przez dyrektora SOK w trakcie odczytania protokołu, z których korzystał podczas ustnego złożenia uwag do protokołu bezpośrednio po jego odczytaniu w dn. 22.03.2019 r. i odmowy jego podpisania z taką treścią. Do dnia dzisiejszego jest to jedyna wersja protokołu w posiadaniu SOK, ponieważ wersja z podpisami członków KR nie została SOK udostępniona, dlatego też aż do odczytania protokołu podczas VII Sesji RM nie było wiadomo, czy KR zweryfikuje pierwotną treść protokołu uwzględniając wniesione uwagi.

Dyrektor SOK, Krystian Rzemień

 

 

lista aktualności

Repertuar Kina

WT

07.07

Słoń Benjamin

Biały, biały dzień

16:30

19:00

ŚR

08.07

Słoń Benjamin

Biały, biały dzień

16:30

19:00

PT

10.07

Obrazy bez autora

Zdrajca

15:30

19:00

SO

11.07

Zdrajca

Obrazy bez autora

15:30

18:30

WT

14.07

Obrazy bez autora

Zdrajca

15:30

19:00

ceny biletów » ZAPOWIEDZI »

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 10:00-21:30

niedziela 14:00-21:30