OFERTA KULTURALNA ZAJĘĆ

DZIECIĘCE KOŁO PLASTYCZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-12 lat

INSTRUKTOR: Sławomir Gurdak

OPIS: Najmłodsze dzieci (uczniowie szkoły podstawowej) oswoją się z pracami manualnymi i będą dobrze bawić się pod kątem plastycznym. Doskonała zabawa i nauka sposobem na nudę.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

MŁODZIEŻOWA SEKCJA PLASTYCZNA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 13-19 lat

INSTRUKTOR: Sławomir Gurdak

OPIS: Zajęcia dla młodzieży, która dzięki uczestnictwu doskonali swój talent a także poznaje tajniki plastyczne. W programie zajęć: zdobywanie umiejętności w operowaniu różnymi technikami plastycznymi, doskonalenie rysunku, zdobywanie umiejętności w operowaniu środkami artystycznego wyrazu, doskonalenie własnego warsztatu, zdobywanie wiedzy plastycznej, poznawanie różnych dziedzin plastycznych.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

RĘKODZIEŁO ARTYSTYCZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: DOROŚLI

INSTRUKTOR: Sławomir Gurdak

OPIS: Bazą działalności klubu jest profesjonalna pracownia plastyczna dająca możliwość pracy twórczej i wyjścia niekiedy z ciasnych zaułków domowych. Co roku odbywają się wystawy dorobku twórczego artystów skupionych w klubie, stwarzając możliwość prezentacji swoich dzieł, dostarczając odbiorcom wielu miłych wrażeń, wzbogacając środowisko o nowe wartości artystyczne.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KLUB MIŁOŚNIKÓW SZTUKI – RYSUNEK, MALASTWO

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: DOROŚLI

INSTRUKTOR: SŁAWOMIR GURDAK

OPIS: Bazą działalności klubu jest profesjonalna pracownia plastyczna dająca możliwość pracy twórczej i wyjścia  niekiedy z ciasnych zaułków domowych. Co roku odbywają się wystawy. dorobku twórczego artystów skupionych w klubie, stwarzając możliwość prezentacji swoich dzieł, dostarczając odbiorcom wielu miłych wrażeń, wzbogacając środowisko o nowe wartości artystyczne.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZESPÓŁ TAŃCA "DĘBIANIE"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 13+

INSTRUKTOR: Dariusz Bukowski

OPIS: Taniec i praca w zespole to świetna zabwa. Usprawnia pamięć, spostrzegawczość, orientację, uwagę oraz inteligencję twórczą i ruchową. Ćwiczenia taneczne rozwijają także refleks, koordynację ruchową, spostrzegawczość

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

TEATR DZIECIĘCY "BAJDUREK"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 8-10 lat

INSTRUKTOR: Ewa Kieliszek

OPIS: Co daje dzieciom udział w zajęciach teatralnych? Już odpowiadam. To rodzaj zajęć wprowadzający dziecko w świat teatru, pozwala rozbudzać nowe zainteresowania i pasje. Program tych zajęć głównie bazują na jednym założeniu – uczy odgrywania scenek teatralnych. Ponadto: rozwija pewność siebie i wyobraźnię, zwiększa zasób słownictwa, poprawia dykcję, spostrzegawczość, pomaga w rozładowaniu emocji, jest szansą dla dzieci nieśmiałych, które w trakcie zabawy bardzo często zapominają o nieśmiałości. Na zajęciach stawiamy przede wszystkim na dobrą zabawę.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

TEATR "PORA NA SENIORA"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 50+

INSTRUKTOR: Ewa Kieliszek

OPIS: Teatr „Pora Na  Seniora” bo tak nazwaliśmy naszą ofertę dla Grupy 60+ dedykowany jest do tych z Państwa,  których pasją artystyczną jest chęć aktywności w obszarze sztuki teatralnej. Wspólne przedstawienia są ważnym atrybutem naszego modelu edukacji, a wyniesione z nich doświadczenie i artystyczne przeżycia bezcenne. Zapraszamy do rozwijania wspólnej pasji.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

GRUPA TAŃCA TOWARZYSKIEGO "AKADEMIA 50+"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 50+

INSTRUKTOR: Zofia Kraczek

OPIS: Taniec dla grupy osób dojrzałych w formie nauki, zabawy, integracji i rehabilitacji.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

TEATR MŁODZIEŻOWY

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 14+

INSTRUKTOR: Ewa Kieliszek

OPIS: We wspólnej pracy warsztatowej wykorzystamy całą gamę narzędzi – będziemy tworzyć z improwizacją, oraz skupimy się na pracy z partnerem scenicznym. Wspólnie stawimy czoło tremie, oraz popracujemy z własnymi emocjami. Na zajęciach nie oceniamy się, a staramy nawzajem ulepszać. Lubimy iść za impulsem, oraz szukać własnej autentyczności. Pracujemy z etiudami, ćwiczeniami na autentyczność sceniczną i emocjonalną, wykorzystując najrozmaitsze techniki aktorskie

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA KREATYWNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 6-10 lat

INSTRUKTOR: Justyna Motyka

OPIS: W czasie zajęć kreatywnych dzieci poprzez wykorzystanie wielu technik plastycznych nabędą nowych umiejętności, rozwiną swoje talenty manualne jak i wykażą się swoją kreatywnością.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KÓŁKO SZACHOWE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 6-10 lat

INSTRUKTOR: Marcin Macios

OPIS: Najmłodsze  dzieci poznają podstawowe  zasady gry w szachy  i  będą rozwijać swoje umiejętności. Szachy  to wspaniała gra i zabawa dla dzieci.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KÓŁKO SZACHOWE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 11-18 lat

INSTRUKTOR: Marcin Macios

OPIS: Szachy to wspaniała gra i zabawa dla wszystkich. Młodzież będzie rozwijać swoje umiejętności gry w szachy.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KÓŁKO FOTOGRAFICZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 12+

INSTRUKTOR: Krzysztof Meldner, Grzegorz Lubas

OPIS: Rozwijanie zainteresowań sztuką fotograficzną oraz nabywanie umiejętności fotografowania; rozwijanie kreatywności oraz twórczości młodego człowieka; nabycie umiejętności posługiwania się aparatem cyfrowym; rozwijanie zainteresowań kulturą i pięknem własnego regionu; zdobycie  wiadomości i umiejętności z zakresu, oprogramowania wykorzystywanego do fotografii cyfrowej oraz obróbki zdjęć; wyrobienia smaku artystycznego, poczucia piękna i wrażliwości; wspomaganie rozwoju indywidualnych talentów uczniów; rozwijanie zainteresowań życiem społeczności szkolnej i środowiska lokalnego; poznanie pojęć dotyczących fotografii; wzbogacanie  poczucia spełniania ważnej roli w dokumentowaniu życia; rozwiązywanie typowych problemów związanych z fotografią;

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

WARSZTATY KOMIKSOWE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-13 lat

INSTRUKTOR: Grzegorz Lubas

OPIS: Warsztaty to znakomita okazja do rozpoczęcia przygody z opowiadaniem obrazem w naszej "Małej Akademii Komiksu". Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku 7-13 lat. Warsztaty mają charakter prostych zajęć plastycznych na których uczymy się podstaw rysunku i technik komiksowych. Uczymy się też budować historię i kreować komiksowego bohatera. Poznajemy plastyczno-literacki język komiksu, jego historię i miejsce w kulturze. Jest duża szansa że na naszych zajęciach powstaną prawdziwe komiksowe historie.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ORKIESTRA DĘTA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 12+

INSTRUKTOR: Joanna Dryka

OPIS: Zajęcia odbywają się na dwóch płaszczyznach: zajęcia indywidualne z nowym uczestnikiem, a po osiągnięciu wymaganego poziomu- próba całej orkiestry. Uczestnik otrzymuje: instrument, materiały do nauki oraz w późniejszym czasie mundur. Orkiestra Dęta Nowa Dęba posiada repertuar patriotyczny, religijny oraz rozrywkowy. Swoim udziałem uświetnia uroczystości w Nowej Dębie i gminie, a także uczestniczy w Festiwalach Orkiestr Dętych organizowanych w całej Polsce.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

 

NAUKA GRY NA INSTRUMENTACH DĘTYCH

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 10+

INSTRUKTOR: Joanna Dryka

OPIS: Zajęcia odbywają się na dwóch płaszczyznach: zajęcia indywidualne z nowym uczestnikiem, a po osiągnięciu wymaganego poziomu- próba całej orkiestry. Uczestnik otrzymuje: instrument, materiały do nauki oraz w późniejszym czasie mundur. Orkiestra Dęta Nowa Dęba posiada repertuar patriotyczny, religijny oraz rozrywkowy. Swoim udziałem uświetnia uroczystości w Nowej Dębie i gminie, a także uczestniczy w Festiwalach Orkiestr Dętych organizowanych w całej Polsce.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ORKIESTRA DĘTA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 12+

INSTRUKTOR: Joanna Dryka

OPIS: Zajęcia odbywają się na dwóch płaszczyznach: zajęcia indywidualne z nowym uczestnikiem, a po osiągnięciu wymaganego poziomu- próba całej orkiestry. Uczestnik otrzymuje: instrument, materiały do nauki oraz w późniejszym czasie mundur. Orkiestra Dęta Nowa Dęba posiada repertuar patriotyczny, religijny oraz rozrywkowy. Swoim udziałem uświetnia uroczystości w Nowej Dębie i gminie, a także uczestniczy w Festiwalach Orkiestr Dętych organizowanych w całej Polsce.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

MODELARNIA O PROFILU LOTNICZYM

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 12+

INSTRUKTOR: Janusz Mroczek, Bogdan Stochla

OPIS: Uczestnicy modelarni na początku zapoznają się z teorią budowy modeli, którą następnie wykorzystują do wykonywania modeli. Modelarze o większym doświadczeniu budują modele bardziej złożone.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA RZEŹBIARSKIE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 10+

INSTRUKTOR: Piotr Adamczyk

OPIS: Zajęcia uczą cierpliwości i koncentracji uwagi, pobudzają umiejętność planowania przestrzennego. Uczestnicy poznają podstawowe metody rzeźbienia i konstrukcji rzeźby oraz realizują własne projekty rzeźbiarskie. Zajęcia pozwolą na poznanie prawidłowego użycia narzędzi rzeźbiarskich, ukazują na czym polega różnica pomiędzy formą rzeźbiarską, a innymi dziedzinami sztuki. Uczą tworzenia z gliny m.in. budowania z plastra, lepienia z wałeczków, wygniatania z bryły.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DOROSŁYCH

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 18+

INSTRUKTOR: Małgorzata Trela

OPIS: DKK to wspólny projekt Instytutu Książki i bibliotek wojewódzkich powstały w 2007 roku. Założeniem tego projektu jest stworzenie miejsc, w których można rozmawiać o książkach. Celem klubów jest także ożywienie środowisk skupionych wokół bibliotek oraz zachęcenie bibliotekarzy do propagowania mody na czytanie.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

SPOTKANIA Z BAJKĄ

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 4-7 lat

INSTRUKTOR: Krystyna Gurdak

OPIS: Czytanie bajek, prace plastyczne tematyczne, gry planszowe, puzzle

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA WOKALNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-12 lat

INSTRUKTOR: Magdalena Wójtowicz

OPIS: Oferta skierowana do osób dla tych, którzy pragną dla własnej satysfakcji rozwijać się wokalnie i muzycznie pod okiem profesjonalnego trenera wokalnego.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA WOKALNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 13-18 lat

INSTRUKTOR: Magdalena Wójtowicz

OPIS: Oferta skierowana do osób dla tych, którzy pragną dla własnej satysfakcji rozwijać się wokalnie i muzycznie pod okiem profesjonalnego trenera wokalnego.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA TANECZNO-RYTMICZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 3-6 lat

INSTRUKTOR: Kamila Klimkiewicz

OPIS:  Zajęcia mają na celu wzbudzenie w dziecku zamiłowania do tańca, rozwijanie i doskonalenie słuchu muzycznego i pamięci, zwrócenie uwagi na poprawną postawę dziecka podczas tańca, rozwijanie koordynacji i rytmiczności ruchów, stworzenie warunków dla wyzwolenia aktywności, inicjatywy i pomysłowości dziecka, poznawanie prostych układów choreograficznych.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

BALET (GRUPA MŁODSZA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 3-6 lat

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Balet to jedna z najatrakcyjniejszych wizualnie form tańca. Zajęcia uczą podstawowych figur i kroków baletowych,kształtują estetykę ruchu poprzez wyrabianie płynności, gibkości, poczucia rytmu oraz muzykalności. Ćwiczenia kształtują także zwinność, wdzięk, prawidłową postawę, wpływają na poprawienie koncentracji, samodyscypliny oraz rozwijają wyobraźnię. Na zakończenie dzieci wezmą udział w Gali "DUDA DANCE" w trakcie której zaprezentują swoje umiejętności w etiudzie tanecznej.   

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

BALET (GRUPA STARSZA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7+

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Balet to jedna z najatrakcyjniejszych wizualnie form tańca. Zajęcia uczą podstawowych figur i kroków baletowych,kształtują estetykę ruchu poprzez wyrabianie płynności, gibkości, poczucia rytmu oraz muzykalności. Ćwiczenia kształtują także zwinność, wdzięk, prawidłową postawę, wpływają na poprawienie koncentracji, samodyscypliny oraz rozwijają wyobraźnię. Na zakończenie dzieci wezmą udział w Gali "DUDA DANCE" w trakcie której zaprezentują swoje umiejętności w etiudzie tanecznej.  

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

CHEERLEADERKI (GRUPA MŁODSZA 1)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-9 lat

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Dziewczęta uczestniczą w inspirujących zajęciach tanecznych opartych na technikach wykorzystywanych w cheerleadingu, podnoszą swoją sprawność fizyczną, uczą się podstaw gimnastycznych i akrobatycznych, biorą udział w pokazach tanecznych przed szeroką publicznością podczas Gal "DUDA DANCE", nawiązują nowe przyjaźnie współtworząc zgraną drużynę.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

 CHEERLEADERKI (GRUPA MŁODSZA 2)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 5-6 lat

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Dziewczęta uczestniczą w inspirujących zajęciach tanecznych opartych na technikach wykorzystywanych w cheerleadingu, podnoszą swoją sprawność fizyczną, uczą się podstaw gimnastycznych i akrobatycznych, biorą udział w pokazach tanecznych przed szeroką publicznością podczas Gal "DUDA DANCE", nawiązują nowe przyjaźnie współtworząc zgraną drużynę.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

CHEERLEADERKI (GRUPA STARSZA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 10+

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Dziewczęta uczestniczą w inspirujących zajęciach tanecznych opartych na technikach wykorzystywanych w cheerleadingu, podnoszą swoją sprawność fizyczną, uczą się podstaw gimnastycznych i akrobatycznych, biorą udział w pokazach tanecznych przed szeroką publicznością podczas Gal "DUDA DANCE", nawiązują nowe przyjaźnie współtworząc zgraną drużynę.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

STRETCHING

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 6+

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Stretching polega na kilkunastosekundowej, izometrycznej pracy, w której napinamy mięśnie, a następnie powoli i spokojnie je rozluźniamy. Można powiedzieć, że wykonujemy na zajęciach trzy bloki: napinanie mięśni, rozluźnianie mięśni, rozciąganie mięśni. Ostatni z etapów trwa każdorazowo po kilkadziesiąt sekund. Na zajęcia przychodzi dziecko wraz z dorosłym opiekunem (rodzicem, rodzeństwem) i ćwiczą razem pod okiem instruktora. Za zajęcia płaci wyłącznie dziecko, rodzic jest osobą towarzyszącą, pomagającą i asekurującą dziecko podczas wykonywania ćwiczeń.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC TOWARZYSKI (GRUPA REPREZENTACYJNA STARSZA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 14+

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: W trakcie naszych zajęć poznasz tańce standardowe – walc angielski, wiedeński, tango i quickstepa, a także tańce latynoamerykańskie, czyli zmysłową sambę, rumbę, salsę i bachatę oraz żywiołową cha-chę i jive’a. Co jednak najważniejsze nasze zajęcia tańca towarzyskiego dodadzą Ci pewności siebie i staną się jedną z Twoich ulubionych form spędzania wolnego czasu. W trakcie ćwiczeń i nauki różnych układów świetnie bawimy się w rytm najlepszej muzyki, dając się jej ponieść i czerpiąc z niej wiele pozytywnej energii!

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC TOWARZYSKI (GRUPA REPREZENTACYJNA MŁODSZA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 10-13 lat

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: W trakcie naszych zajęć poznasz tańce standardowe – walc angielski, wiedeński, tango i quickstepa, a także tańce latynoamerykańskie, czyli zmysłową sambę, rumbę, salsę i bachatę oraz żywiołową cha-chę i jive’a. Co jednak najważniejsze nasze zajęcia tańca towarzyskiego dodadzą Ci pewności siebie i staną się jedną z Twoich ulubionych form spędzania wolnego czasu. W trakcie ćwiczeń i nauki różnych układów świetnie bawimy się w rytm najlepszej muzyki, dając się jej ponieść i czerpiąc z niej wiele pozytywnej energii!

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC TOWARZYSKI (ŚREDNIAKI)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-8 lat

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: Zajęcia dające dużą dawkę energii. Podczas nauki łączymy różne style taneczne, które pozwalają na wszechstronny rozwój małych tancerzy. Uczymy dzieci poprzez zabawę, tak aby z przyjemnością nabywały umiejętności taneczne, które z pewnością przydadzą się im w późniejszym życiu.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC TOWARZYSKI (MALUSZKI)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 3-6 lat

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: Dzięki tym zajęciom Twoje dziecko wkroczy w magiczny świat tańca, dowie się, na czym polega rytm i pozna podstawowe kroki taneczne. Na zajęcia zaprasza instruktor z niesamowitą energią i ogromną chęcią nauczenia maluchów tego, co najważniejsze – tańca. Będąc na sali całą uwagę poświęca swoim podopiecznym, nawiązując z nimi świetny kontakt. Dba o to, by każde dziecko czuło się w czasie zajęć dobrze i potrafiło połączyć naukę z dobrą zabawą.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC TOWARZYSKI (DOROŚLI - GRUPA ZAAWANSOWANA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 20+

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: Zajęcia z tańca towarzyskiego są fantastyczną formą miłego spędzania czasu połączoną z nauką układów choreograficznych i elementów charakterystycznych dla każdego rodzaju tańca. Te style wyróżniają się elegancją, piękną sylwetką, kontrolowaną dynamiką i koordynacją ruchową.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC TOWARZYSKI (DOROŚLI - GRUPA POCZĄTKUJĄCA)

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 18+

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: Nieważne czy swoją przygodę z tańcem zacząłeś dopiero jako osoba dorosła, czy też już kiedyś tańczyłeś, ale przestałeś i chcesz wrócić do tańca towarzyskiego. Na co tygodniowych zajęciach rozwiniesz swój warsztat taneczny, poznasz nowe układy choreograficzne, udoskonalisz swoją technikę tańca i partnerowania, poprawisz i podtrzymasz swoją sprawność fizyczną, będziesz się dobrze bawić przy muzyce tanecznej, a przede wszystkim spędzisz mile czas wśród innych osób, które także uwielbiają taniec.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

LATINO SOLO

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 16+

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Latino solo to zajęcia taneczne dedykowane przede wszystkim do pań, które pragną wzmocnić swoją pewność siebie i odkryć na nowo kobiecość. Lekcje tańca latino solo łączą w sobie zmysłowość, pasję i ekspresję. Uczestniczki zajęć zapoznają się z podstawowymi krokami tańców latynoamerykańskich,nabierają pewności siebie,  dotleniają swój organizm, poprawiają swoją koordynację oraz kondycję fizyczną, wzmacniają mięśnie, a także niejednokrotnie redukują nadmiar stresu.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

ZUMBA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 16+

INSTRUKTOR: Marek Duda

OPIS: To inspirowane latynoskimi rytmami połączenie tańca i aerobiku. Zumba jest innowacyjnym systemem fitness, który przez świetną zabawę kształtuje sylwetkę, dba o kondycję i wprawia w świetne samopoczucie. Proste kroki taneczne, świetne kombinacje ruchów i motywująca muzyka stworzą niepowtarzalną atmosferę. Rytmy te zapewne porwą Cię do zabawy.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANIEC NOWOCZESNY

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7+

INSTRUKTOR: Kamila Klimkiewicz

OPIS: Dla najmłodszych zajęcia z tańca nowoczesnego to początek drogi tanecznej. To tutaj nauczą się, czym jest dynamiczna rozgrzewka oraz poznają pierwsze elementy techniki tańca jazzowego. Instruktorka niczym przewodnik po tanecznej krainie wprowadzi dzieci w magiczny świat tańca klasycznego oraz rytmiczny świat hip hopu. Nasze nowe zajęcia pozwolą na wszechstronny, prawidłowy i bezpieczny rozwój psychoruchowy, poprawią ogólną sprawność młodych tancerzy, pomogą w przełamaniu charakterystycznej dla dzieci w tym wieku nieśmiałości, ale przede wszystkim dostarczą dzieciakom mnóstwo radości i pozytywnej energii.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

TANECZNE ZAJĘCIA RUCHOWE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 16+

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Ćwiczenia powodują wysmuklenie sylwetki, odciążenie i wzmocnienie mięśni kręgosłupa, ujędrnienie i podkreślenie mięśni brzucha, pośladków i ud. Korygują także postawę, poprawiają pamięć ruchową, nadają ciału sprężystość i grację.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

JOGA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 18+

INSTRUKTOR: Bożena Pandura

OPIS: Podczas zajęć z jogi skupiamy się na: wyrzeźbieniu pożądanej i pięknej sylwetki, poprawie elastyczności całego ciała, zwiększeniu równowagi i stabilizacji ciała. Joga jako forma rekreacji ruchowej nie ma nic wspólnego z zawodami i rywalizacją w przeciwieństwie do wielu innych dyscyplin sportu. Tutaj nie musisz się porównywać z innymi i oglądać się na innych. Najlepsze co możesz zrobić w trakcie zajęć to skoncentrować się na sobie i odczuwaniu swojego ciała.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

STREET DANCE KIDS - GR. POCZĄTKUJĄCA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 8+

INSTRUKTOR: Magdalena Serafin

OPIS: Street Dance dla dzieci, czyli zajęcia taneczne w ulicznym stylu z mnóstwem energii i dobrej zabawy. Street Dance Kids, to zajęcia dla dzieci w młodszym wieku, na których rozwijamy: poczucie rytmu, koordynację ruchową, kreatywność, twórczość wykorzystując elementy ulicznego stylu jakimi są: house, dancehall, hip hop, looking,doping. Efektem będzie choreografia, którą będziemy prezentować na pokazach, konkursach i turniejach. Dzieci nauczą się również współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

STREET DANCE KIDS - GR. ŚREDNIOZAAWANSOWANA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 10+

INSTRUKTOR: Magdalena Serafin

OPIS: Street Dance dla dzieci ale grupa starsza - średniozaawansowana, czyli zajęcia taneczne w ulicznym stylu z mnóstwem energii i dobrej zabawy dla dzieci już troszkę tańczących i nieco starszych. Street Dance Kids grupa średniozaawansowana, to nadal  zajęcia dla dzieci, na których rozwijamy: poczucie rytmu, koordynację ruchową, kreatywność, twórczość wykorzystując elementy ulicznego stylu jakimi są: house, dancehall, hip hop, looking,doping. Efektem będzie choreografia, którą będziemy prezentować na pokazach, konkursach i turniejach. Dzieci nauczą się również współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

HIP HOP KIDS

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 8+

INSTRUKTOR: Anastazja Babula

OPIS: Zajęcia skierowane do energicznych dzieci u których będziemy rozwijać tu poczucie rytmu, kształtować koordynację ruchową, uczyć się izolacji ciała oraz poznawać technikę tańca nowoczesnego. Na zajęciach stopniowo wprowadzane będą kroki Hip-Hopowe, od prostych, do tych wymagających większej precyzji i lepszych umiejętności. Efektem będzie choreografia, którą będziemy prezentować na pokazach, konkursach i turniejach. Dzieci nauczą się również współpracy w grupie oraz zdrowej rywalizacji.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA TANECZNO-RYTMICZNE DLA DZIECI

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 3-4 latki

INSTRUKTOR: Monika Lech - Klimek

OPIS: Zajęcia rytmiczno-taneczne adresowane są do dzieci w wieku 3-7 lat. Podstawowym założeniem naszych zajęć jest nauka poprzez zabawę i rozwijanie wyobraźni dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej i spontanicznej zabawy z ruchem, tańcem i piosenką. Podczas zajęć: uwrażliwiamy dziecko na dźwięk, rozwijamy jego wyobraźnię i koordynację ruchową, jak również uczymy jak rozróżniać instrumenty muzyczne. Wprowadzane są elementy tańca różnych technik od baletu, tańca nowoczesnego, towarzyskiego po hip hop. Jest to przygotowanie dzieci do wyboru najbardziej odpowiadającej technik w późniejszym wieku.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA TANECZNO-RYTMICZNE DLA DZIECI

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 5-6 latki

INSTRUKTOR: Monika Lech - Klimek

OPIS: Zajęcia rytmiczno-taneczne adresowane są do dzieci w wieku 3-8 lat. Podstawowym założeniem naszych zajęć jest nauka poprzez zabawę i rozwijanie wyobraźni dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej i spontanicznej zabawy z ruchem, tańcem i piosenką. Podczas zajęć: uwrażliwiamy dziecko na dźwięk, rozwijamy jego wyobraźnię i koordynację ruchową, jak również uczymy jak rozróżniać instrumenty muzyczne. Wprowadzane są elementy tańca różnych technik od baletu, tańca nowoczesnego, towarzyskiego po hip hop. Jest to przygotowanie dzieci do wyboru najbardziej odpowiadającej technik w późniejszym wieku.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA TANECZNO-RYTMICZNE DLA DZIECI

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-8 latki

INSTRUKTOR: Monika Lech - Klimek

OPIS: Zajęcia rytmiczno-taneczne adresowane są do dzieci w wieku 3-7 lat. Podstawowym założeniem naszych zajęć jest nauka poprzez zabawę i rozwijanie wyobraźni dzieci. Zajęcia prowadzone są w formie radosnej i spontanicznej zabawy z ruchem, tańcem i piosenką. Podczas zajęć: uwrażliwiamy dziecko na dźwięk, rozwijamy jego wyobraźnię i koordynację ruchową, jak również uczymy jak rozróżniać instrumenty muzyczne. Wprowadzane są elementy tańca różnych technik od baletu, tańca nowoczesnego, towarzyskiego po hip hop. Jest to przygotowanie dzieci do wyboru najbardziej odpowiadającej technik w późniejszym wieku.

zajęcia płatne (obowiązuje Karta Dużej rodziny - zniżka 50%)

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA WOKALNE "NA FOLKOWĄ NUTĘ"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 6-13 lat

INSTRUKTOR: Marzena Urbaniak

OPIS: Zajęcia wokalne przeznaczone są dla uczniów szkół podstawowych, którzy chcą rozpocząć lub kontynuować przygodę z muzyką i sceną. Nauczymy się śpiewać nie tylko pieśni tradycyjne, ale również współczesnych artystów dla których muzyka ludowa stała się inspiracją. Podczas spotkań oprócz pracy nad pieśnią (intonacja, energetyka), nauką słuchania i współbrzmienia w śpiewie nauczymy się pracy z mikrofonem oraz obycia ze sceną.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA ŚWIETLICOWE "ZRÓB TO SAM"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 6-13 lat

INSTRUKTOR: Marzena Urbaniak

OPIS: Zajęcia manualne nastawione są na działania w technikach płaskich oraz przestrzennych. Uczestnicy bawiąc się tworzą niepowtarzalne prace plastyczne z różnego rodzaju materiałów. Skupiamy się na prostych pomysłach, aby każdy uczestnik dobrze się bawił tworząc wyjątkowe rzeczy. Zapewniamy wszystkie niezbędne materiały i narzędzia.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

DYSKUSYJNY KLUB KSIĄŻKI DLA DZIECI

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 8-15 lat

INSTRUKTOR: Marzena Urbaniak

OPIS: Z naszymi młodymi klubowiczami spotykamy się raz w miesiącu. Na każdym spotkaniu dzieci otrzymują jednakowe książki, które następnie na kolejnym spotkaniu wspólnie omawiamy. Podstawą dyskusji jest oczywiście przeczytana książka i jak to często bywa, staje się ona znakomitym pretekstem nie tylko do rozmowy, ale i wykonania ciekawych prac plastycznych.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KLUB SENIORA

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 50+

INSTRUKTOR: Marzena Urbaniak

OPIS: Klub Seniora zrzesza najstarszych, ale wciąż aktywnych mieszkańców, którzy mogą spotkać się w grupie rówieśników oraz przyjemnie i twórczo spędzić czas. Spotkania wpływają na  poprawę sprawności manualnej, rozwijanie aktywności twórczej, doskonale rozwijają cechy, tj. cierpliwość, dokładność, precyzja. Stwarzają możliwość samorealizacji poprzez środki artystyczne, wyzwolenie spontaniczności twórczej oraz opanowanie umiejętności właściwego zastosowania przyrządów do różnego rodzaju prac plastycznych.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZESPÓŁ TAŃCA "DĘBIANIE"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 13+

INSTRUKTOR: Dariusz Bukowski

OPIS: Taniec i praca w zespole to świetna zabwa. Usprawnia pamięć, spostrzegawczość, orientację, uwagę oraz inteligencję twórczą i ruchową. Ćwiczenia taneczne rozwijają także refleks, koordynację ruchową, spostrzegawczość

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-13 lat

INSTRUKTOR: Grzegorz Gerba

OPIS: Plastyka to nie tylko zabawa farbami, pędzlami czy kredkami. To także skupienie, staranność, konsekwencja, czy umiejętność planowania – cechy, które wykorzystywane są także w innych aspektach życia. Uczestnicząc w zajęcia plastyczne budujemy w dziecku jego indywidualizm, dając mu nowe możliwości na wyrażenie siebie, swoich uczuć, czy pokazania w jaki sposób widzi świat.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KÓŁKO SZACHOWE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-18 lat

INSTRUKTOR: Marcin Macios

OPIS: Najmłodsze  dzieci poznają podstawowe  zasady gry w szachy  i  będą rozwijać swoje umiejętności gry w szachy. Szachy  to wspaniała gra i zabawa dla dzieci.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZESPÓŁ LUDOWY "CYGANIANKI" i  KAPELA LUDOWA "LASOWIACY"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 18+

INSTRUKTOR: Halina Ordon

OPIS: Zespół kultywuje tradycje kultury lasowiackiej poprzez muzykę, pieśni, obrzędy i zwyczaje. Kapela przygrywa podczas koncertów jak również tworzy swój repertuar.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

DZIECIĘCY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "RUTKA"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 5-12 lat

INSTRUKTOR: Halina Ordon

OPIS: Dzieci poznają historię kultury ludowej naszego regionu ucząc się pieśni ludowych.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

MŁODZIEŻOWY ZESPÓŁ ŚPIEWACZY "KONICZYNKA"

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 12-18 lat

INSTRUKTOR: Halina Ordon

OPIS: Zespół uczy się starych pieśni lasowiackich, zwyczajów, obrzędów.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

DZIECIĘCE KOŁO PLASTYCZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-13 lat

INSTRUKTOR: Grzegorz Gerba

OPIS: Plastyka to nie tylko zabawa farbami, pędzlami czy kredkami. To także skupienie, staranność, konsekwencja, czy umiejętność planowania – cechy, które wykorzystywane są także w innych aspektach życia. Uczestnicząc w zajęcia plastyczne budujemy w dziecku jego indywidualizm, dając mu nowe możliwości na wyrażenie siebie, swoich uczuć, czy pokazania w jaki sposób widzi świat.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

KOŁO RĘKODZIEŁA ARTYSTYCZNEGO

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 18+

INSTRUKTOR: Halina Ordon

OPIS: Koło skupia pasjonatów rękodzieła, podczas spotkań wykorzystywane są różnego rodzaju ozdoby, kwiaty z bibuły, biżuteria itp.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-13 lat

INSTRUKTOR: Grzegorz Gerba

OPIS: Plastyka to nie tylko zabawa farbami, pędzlami czy kredkami. To także skupienie, staranność, konsekwencja, czy umiejętność planowania – cechy, które wykorzystywane są także w innych aspektach życia. Uczestnicząc w zajęcia plastyczne budujemy w dziecku jego indywidualizm, dając mu nowe możliwości na wyrażenie siebie, swoich uczuć, czy pokazania w jaki sposób widzi świat.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

ZAJĘCIA PLASTYCZNE

DLA JAKIEJ GRUPY WIEKOWEJ: 7-13 lat

INSTRUKTOR: Grzegorz Gerba

OPIS: Plastyka to nie tylko zabawa farbami, pędzlami czy kredkami. To także skupienie, staranność, konsekwencja, czy umiejętność planowania – cechy, które wykorzystywane są także w innych aspektach życia. Uczestnicząc w zajęcia plastyczne budujemy w dziecku jego indywidualizm, dając mu nowe możliwości na wyrażenie siebie, swoich uczuć, czy pokazania w jaki sposób widzi świat.

zajęcia bezpłatne

 

******************************************************************************************************

 

 

 

 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piątek 8:00-21:30

sobota 09:00-20:00

niedziela 12:00-20:00