Przetargi

Szczegółowe informacje o postępowaniu nr: SOK.271.1.2014
Tytuł Zakup, dostawa i montaż koncertowej estrady scenicznej z zadaszeniem
Data publikacji 2014-01-29
Termin składania ofert 2014-02-10 11:00
Termin otwarcia ofert 2014-02-10 11:05
Dokumenty do pobrania

 

Pliki do pobrania

ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia

Załącznik nr 1 do SIWZ - Formularz ofertowy

Załącznik nr 2 do SIWZ - Oświadczenie

Załącznik nr 3 do SIWZ - projekt umowy

 

 

Zapytania Wykonawców. Odpowiedzi na pytania

Pliki do pobrania

Pytania i odpowiedzi 1 Pytającemu

Pytania i odpowiedzi 2 Pytającemu

Pytania i odpowiedzi 3 Pytającemu

 

 

OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA

Informacje o zmienianym ogłoszeniu: 33554 - 2014 data 29.01.2014 r.
Tytuł Zakup, dostawa i montaż koncertowej estrady scenicznej z zadaszeniem
Data publikacji 2014-02-05
Termin składania ofert 2014-02-12 11:00
Termin otwarcia ofert 2014-02-12 11:05
Dodatkowe informacje

Zmiany w SIWZ w stosunku do pierwotnego ogłoszenia dotyczą następujących punktów SIWZ: III.1.1.1.b; III.1.1.2.a; VIII.1; XI.2.b; XIV.1

Wydłużony został termin składania ofert.

Dokumenty do pobrania

 

Pliki do pobrania

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

Zmieniona specyfikacja istotnych warunków zamówienia

 

 

INNE INFORMACJE

Pliki do pobrania

Protokół z otwarcia ofert

 

 

INFORMACJE DOTYCZĄCE WYBORU OFERTY NAJKORZYSTNIEJSZEJ

Pliki do pobrania

Zawiadomienie o rozstrzygnięciu przetargu

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 10:00-21:30

niedziela 14:00-21:30