O nas – Działalność SOK

Podstawowym celem działalności Samorządowego Ośrodka Kultury jest tworzenie warunków do aktywnego uczestnictwa dzieci, młodzieży i dorosłych w kulturze.

 

Do podstawowych zadań SOK należy edukacja kulturalna dzieci, młodzieży i dorosłych.

Do zadań SOK należy także gromadzenie, dokumentowanie, tworzenie, ochrona i udostępnianie dóbr kultury.

Zadania realizowane są poprzez:
- organizację indywidualnego i zespołowego uczestnictwa w kulturze

(m.in. zajęcia teatralne, zajęcia taneczne, zajęcia plastyczne)
- organizowanie imprez artystycznych oraz kulturalno-edukacyjnych,
- promocję twórców z różnych dziedzin sztuki (m.in. Spotkania Czwartkowe),

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 9:00-21:30

niedziela 14:00-21:30