XIV Konfrontacje Recytatorskie w SOK

Samorządowy Ośrodek Kultury zaprasza wszystkich młodych miłośników poezji, którzy potrafią zatrzymać się na chwilę w zgiełku codzienności na XIV Konfrontacje Recytatorskie. Konkurs recytatorski jest skierowany do tych, których pragną słowami pisarzy i poetów wyrazić stan swego ducha i myśli. Chcemy promować talent dzieci i młodzieży, inspirować do poszukiwań artystycznych, kształtować wrażliwość na piękno języka polskiego poprzez sztukę recytacji. Zaproszenie kierujemy do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Nowa Dęba.

W związku z tym, iż rok 2018 został ogłoszony Rokiem Zbigniewa Herberta zachęcamy do wyboru Jego tekstów do recytacji. Zbigniew Herbert (1924–1998) był najbardziej bezkompromisowym i wiernym wyznawanym ideałom powojennym poetą. Dzięki temu jego wiersze stawały się manifestami kolejnych pokoleń. Jako poeta wyrosły z tradycji i z filozofii greckieji chrześcijańskiej przymierzał dawne wzorce zachowań do wyzwań dnia dzisiejszego. W imieniu czytelników pytał o Boga, ojczyznę, sens życia i przyszły kształt świata. Czas sprawia, że te wiersze, w prosty sposób dotykające ważnych  spraw, mają niezwykłą, coraz większą siłę. Na najlepszego recytatora tekstu Herberta czeka specjalna nagroda!

Konkurs obejmuje trzy kategorie wiekowe: dzieci klas IV – VI, młodzież szkół gimnazjalnych i klasę VII, młodzież szkół ponadgimnazjalnych. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie następuje poprzez złożenie wypełnionej karty zgłoszenia u organizatora do dnia 9 marca 2018 r.

Konkurs odbędzie się 14 marca 2018 r. o godz. 10:00 w sali kameralnej SOK. Na zwycięzców czekają nagrody: wydawnictwa albumowe i książki. Zapraszamy! Szczegółowych informacji udziela  Anna Babula – instruktor SOK.

KONKURS WIELKANOCNEJ PLASTYKI OBRZĘDOWEJ 2018

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie zaprasza wszystkich chętnych do uczestnictwa w Gminnym Konkursie Wielkanocnej Plastyki Obrzędowej. Konkurs adresowany jest do dzieci i młodzieży z terenu miasta i gminy Nowa Dęba. Lubisz malować, chcesz wzbogacić swoją wiedzę, wyobraźnię i talent, pogłębić swoje zainteresowania - weź udział w naszym konkursie. Bogactwo obrzędów i tradycji Świąt Wielkanocnych, dowolna technika - dają możliwość szerokiej wypowiedzi tematycznej i plastycznej  Najlepsze i najciekawsze prace zostaną nagrodzone i wyeksponowane w Samorządowym Ośrodku Kultury w Nowej Dębie. Termin składania prac - 11 marca 2018 r. Podsumowanie konkursu nastąpi 22 marca 2018 r. o godz. 17:00. Zapraszamy!

Repertuar Kina

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 9:00-21:30

niedziela 14:00-21:30