„Świat w kolorach tęczy” - konkurs plastyczny

Zapraszamy do udziału w powiatowym konkursie plastycznym pod hasłem „Świat w kolorach tęczy” organizowanym przez Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie pod patronatem Starostwa Powiatowego w Tarnobrzegu.

Jest to XVII edycja konkursu, adresowanego do dzieci i młodzieży z terenu powiatu tarnobrzeskiego. Zapraszamy wszystkich, którzy lubią środkami plastycznymi ukazywać piękno naturyi którym bliskie są problemy ochrony środowiska. Piewcami tego piękna byli, są i będą artyści, którzy na rozmaite sposoby starają się to piękno uchwycić, oddać i jeszcze raz nim zachwycić. Bądźmy otwarci na te wrażenia. Ideą tego konkursu są wcześniej nakreślone słowa. Dbajmy o naturę, nie niszczmy jej wspaniałego kolorytu!

 

Ostateczny termin składania prac upływa 3 maja 2017 r.

 

Wystawa pokonkursowa planowana jest 18 maja 2017 r.

Konkurs Poezji Dziecięcej "Kwiaty dla mamy"

1. Organizatorem konkursu jest Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie

 

2. Cele konkursu

* upowszechnianie kultury żywego słowa wśród dzieci

* rozbudzanie zainteresowań literaturą

* przygotowanie do twórczego uczestnictwa w życiu kulturalnym lokalnego środowiska

 

3. Uczestnikami konkursu są dzieci:

- grupa „O” przedszkolna

- uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

 

4. Konkurs zostanie przeprowadzony w dwóch kategoriach artystycznych:

* recytacja

* piosenka

 

5. Uczestnicy prezentują jeden utwór (wiersz lub piosenkę) tematycznie związany z Dniem Matki

 

6. Wykonawcy śpiewającemu może towarzyszyć akompaniator lub chórek (do trzech osób)

 

7. Konkurs odbędzie się 22 maja 2017 roku o godzinie 10.00 w sali kameralnej

 

8. Zgłoszenia prosimy przesyłać do dnia 15 maja br. na adres:

Samorządowy Ośrodek Kultury, ul.Żeromskiego 2, 39-460 Nowa Dęba

 

9. Uczestnikami Konkursu są dzieci z terenu miasta i gminy Nowa Dęba

 

10. Jury powołane przez Organizatora oceniać będzie uczestników w dwóch kategoriach artystycznych:

* recytacja: biorąc pod uwagę dobór repertuaru, interpunkcję, kulturę słowa

* piosenka: biorąc pod uwagę warunki głosowe, wykonanie

 

Laureaci Konkursu wystąpią w programie artystycznym przygotowanym przez naszą placówkę z okazji Dnia Matki – 25 maja 2015 roku,  godz. 16.00

 

Dodatkowych informacji udziela Kierownik Organizacji Wydarzeń – Ewa Kieliszek

Światowy Dzień Książki

Repertuar Kina

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piatek 8:00-21:30

sobota 9:00-21:30

niedziela 14:00-21:30