Biblioteka – Historia

Urszula Osińska rozpoczęła pracę w bibliotece w Nowej Dębie 1 lipca 1968 roku. Jednocześnie została kierowniczką Miejskiej Biblioteki Publicznej w Nowej Dębie. Organizatorem utworzonej placówki była Powiatowa Biblioteka w Tarnobrzegu. W zorganizowaniu Miejskiej Biblioteki udział wzięli: ze strony Powiatowej i Miejskiej Biblioteki w Tarnobrzegu pan Czesław Żarów –kierownik Biblioteki a ze strony Prezydium Miejskiej Rady Narodowej w Nowej Dębie pan Zbigniew Asner- przewodniczący Prezydium. Biblioteka znalazła siedzibę w budynku Ośrodka Zdrowia przy ul. Świerczewskiego 4/ obecnie ul. Jana Pawła II. Skromne były początki: 1 stolik przykryty zielonym płótnem,5 regałów a na nich 566 książek. Księgozbiór, sprzęt biblioteczny oraz dokumenty i druki przekazane zostały pani Urszuli Osińskiej przez instruktorkę z Powiatowej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Tarnobrzegu. Biblioteka była czynna od 11 godz. do 18 godz. w ciągu tygodnia. W 1974 roku biblioteka zostaje przekształcona w Bibliotekę Publiczną Miasta i Gminy. W 1975 roku zarejestrowano 1000 czytelników, pani Urszula Osińska awansowała na dyrektorkę, przyznano ½ etatu, rok później zamieniono tę część etatu na cały i pracę rozpoczęła pani Edwarda Rębisz. W roku 1978 biblioteka posiadała 5 filii: W Dębie, Chmielowie, Majdanie Królewskim, Komorowie i Krzątce. W 1980 roku 22 lipca odbyła się wielka przeprowadzka do budynku Domu Kultury i Techniki. W przetransportowaniu księgozbioru i sprzętu bibliotecznego pomogli żołnierze z poligonu. Pani Urszula Osińska otrzymała nominację na dyrektorkę Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Nowej Dębie. Dotychczasowe zasoby książek zostały podzielone według przeznaczenia. Taki był początek 3 agend: Wypożyczalni dla Dorosłych, Oddziału dla Dzieci, Czytelni. Pracę rozpoczęły nowe bibliotekarki. Czytelnię prowadziła od lipca 1982 pani Maria Kaczkowska-Zając (nieżyjąca już nasza koleżanka). Oddział dla Dzieci objęła pani Krystyna Nowak, w Wypożyczalni dla Dorosłych pracę rozpoczęła pani Joanna Nowosad. Pani Urszula Osińska pracowała w bibliotece w Nowej Dębie do lipca 1987 roku. Po odejściu pani Osińskiej z biblioteki, pracą kierowała pani Krystyna Nowak, pełniąc funkcję dyrektorki MGBP w Nowej Dębie do 1996 roku. Druga połowa lat dziewięćdziesiątych nie była korzystna dla biblioteki. Władze miasta szukały oszczędności. Rada Miejska w Nowej Dębie w dniu 5 pażdziernika 1995 roku mocą uchwały zdecydowała o połączeniu Miejskiej i Gminnej Biblioteki Publicznej z Domem Kultury. Połączone jednostki od 1996 roku utworzyły Samorządowy Ośrodek Kultury. Pani Krystyna Nowak kierowała biblioteką do 1998 roku. W roku 1999 dyrektorka SOK pani Alicja Suska kierowanie biblioteką powierzyła pani Małgorzacie Węgrzynek. Od 2009 roku po dzień dzisiejszy funkcję kierownika Biblioteki pełni pani Patrycja Jeż.

 

W skład wchodzą trzy filie znajdujące się w Nowej Dębie – osiedle Dęba, Chmielowie i Cyganach.

 

 

DANE STATYSTYCZNE NA KONIEC 2010 r.

 

Ogólnie liczba czytelników - 1930

Liczba czytelników na 100 mieszkańców  - 10,2

Księgozbiór w wol. ogółem - 64756

Liczba wol. na 100 mieszkańców - 342,5

Liczba zakupionych książek w wol. ogółem - 926 w tym ze środków organizatora 726 wol., ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego 200 wol.

Liczba wypożyczeń książek w wol. - 26193

Liczba wypożyczeń na 100 mieszkańców - 138,5

Liczba udostępnień książek na miejscu - 1427

Repertuar Kina

ŚR

30.11

Świąteczny cud

Medjugorje

16:30

19:00

PT

02.12

Świąteczna niespodzianka

Prorok

Chrzciny

15:45

17:30

20:00

SO

03.12

Świąteczna niespodzianka

Chrzciny

Prorok

15:00

17:00

19:00

NI

04.12

Świąteczna niespodzianka

Chrzciny

Prorok

15:00

17:00

19:00

WT

06.12

Świąteczna niespodzianka

Prorok

Chrzciny

15:45

17:30

20:00

ceny biletów » ZAPOWIEDZI »

 

 

 

 

 

Samorządowy Ośrodek Kultury w Nowej Dębie
39-460 Nowa Dęba, ul. Żeromskiego 2
tel./fax +48 15 8462410, e-mail: kultura@nowadeba.pl

Realizacja: Ideo
Powered by: Edito CMS

Godziny otwarcia w Nowej Dębie

poniedziałek — piątek 8:00-21:30

sobota 09:00-20:00

niedziela 12:00-20:00